v nejmladším lázeňském městě v ČR


Nízkoemisní zóna Klimkovice

Tranzitní doprava, zejména nákladních automobilů přes Klimkovice je asi největším lokálním problémem našeho města. Vedení města tento problém musí a chce řešit.

Nejjednodušší, nejlevnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob řešení – zákaz průjezdu nákladních automobilů nad 12t přes centrum města, který by navázal na již existující zákaz vjezdu těchto vozidel směrem do Polanky, bohužel již mnoho let naráží na odmítavá stanoviska nadřízených orgánů státní správy. Vedení města sice neustále intenzivně jedná a navrhuje různé způsoby, ale neochota ze strany kompetentních tento zákaz vyhlásit je zřejmá a trvalá. K případné změně stanoviska jsme velmi skeptičtí. Jistým světlem na konci tunelu může být připravovaná novela silničního zákon, který by obcím mohla k 1.1.2014 dát větší pravomoci. Vše je ale závislé na vůli poslanců, která je více než nevyzpytatelná.

Klimkovice mají snad jako jedno z mála míst v ČR výhodu objízdné trasy v podobě dálnice. Tu ale řidiči nevyužívají, aby ušetřili za dálniční známku či z jiných důvodů. Návrh na bezplatnou dálnici kolem našeho města ministerstvo financí zamítlo a v současné době je nulová šance na případnou změnu.

Proto vedení města uvažuje o případném vyhlášení nízkoemisní zóny. Je nám zřejmé, že jde o nejméně efektivní, zbytečně nákladný a pro všechny složitý způsob alespoň částečného snížení dopravy přes Klimkovice. Je to ale jediný způsob, který leží plně v rukou samosprávy našeho města.

Zavedením nízkoemisní zóny můžeme částečně omezit vjezd automobilů do Klimkovic. Mohou to být ty automobily, které našim městem jen projíždí a přesně na ně jsou omezení cílená. Ale mohou to být i automobily návštěvníků lázní, restaurací, prodejen klimkovických živnostníků, poskytovatelů služeb nebo automobily rodinných příslušníků klimkovických občanů či jejich známých. Na druhé straně pověst ekologického města s čistým vzduchem může přilákat další návštěvníky a přinést další možnosti rozvoje našeho nejmladšího lázeňského města.

Vše podstatné je shrnuto v pořadu TV POLAR: www.polar.cz/archiv/video/eko-magazin-26-02-2013-17-13